Start för internetbaserad KBT

Stressad? Svårt att sova? Orolig? Nedstämd?

 

Psykologisk behandling utifrån KBT som förmedlas via internet med stöd från en behandlare är iKBT eller internetbaserad KBT.

 

Det du behöver är en dator, surfplatta eller smartphone. Med hjälp av bland annat texter, filmer, berättarröster och animationer samt med stöd från en behandlare guidas du stegvis genom ett behandlingsprogram som beroende på vilket tillstånd (se exempel på alternativ i den kursiverade texten ovan) du önskar få hjälp med sträcker sig över ungefär tio veckor.

 

En förutsättning, som generellt vid KBT som metod, är att du upplever dig tillräckligt motiverad till förändring samt att du är beredd att jobba regelbundet och aktivt med materialet – i tid uppemot några timmar i veckan.

 

För dig kan fördelarna med iKBT vara att du får snabbare tillgång till behandling för det du lider av, flexibilitet i fall du av olika anledningar inte känner för eller inte har tid att ta dig till vårdcentralen, och att du då alltså istället kan arbeta med beprövade psykologiska insatser hemifrån. För övrigt visar forskning att iKBT ger behandlingsresultat likvärdiga med att traditionellt träffa en psykolog.

 

Var börjar jag?

Första steget i syfte att avgöra huruvida något av programmen i iKBT är relevant just för ditt problem är att göra en bedömning. Bedömningen kan innefatta formulär du får fylla i, men även en klinisk bedömning av vårdgivare på plats kan komma i fråga. Ytterligare ett alternativ är att i receptionen uttrycka ditt intresse för behandling – därefter kan psykologen ringa upp dig för en kortare bedömning per telefon.

 

Utöver bedömning av det du önskar få hjälp med tittar vi på så kallade exklusionskriterier, det vill säga faktorer som medför att iKBT antagligen inte är rätt form av hjälp för dig. Det kan till exempel handla om mer komplexa besvär, problem på psykiatrisk nivå, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, uttalad suicidrisk eller missbruk. I de fallen kan psykologen göra en hänvisning till mer adekvata vårdinsatser.

 

Vad händer sedan?

Förutsatt att bedömningen indikerar att du kan få hjälp av iKBT tilldelas du sedan en inloggning till ett webbaserat program, i vilket du kan följa behandlingen.

 

Välkommen med att lämna intresseanmälan i receptionen eller på telefonnummer 016 - 585 80 60/016 - 585 80 61.

Fristadens vårdcentral drivs av: