Fristadens vårdcentral

 

Fristadens vårdcentral drivs på uppdrag av Landstinget Sörmland.

Achima Care Fristadens Vårdcentral är belägen på Rademachergatan 1 (samma ingång som Sveriges Radio Sörmland), mitt i centrala Eskilstuna och granne med Gallerian och Fristadstorget. Det finns goda parkeringsmöjligheter i Galleriaparkeringen och Du kan komma direkt in till Vårdcentralen från parkeringshusets plan 2.

 

Vi är enbart bemannade med fast anställd personal inklusive läkare (se personal i rullmenyn till vänster) och våra läkare och sköterskor har olika specialmottagningar. Vi har läkare med specialistkompetens i Allmänmedicin, Ortopedi, Internmedicin och Företagshälsovård och våra sköterskor har olika mottagningar riktade mot äldre, diabetes, astma/KOL, njursjukdomar, rehabilitering och hjärtsvikt. Vi har även en BVC och barnmottagning med barnläkare. 

 

Våra sjukgymnaster arbetar med akuta skador och kroniska sjukdomar inom rörelseapparaten och har till exempel artros-skola och bassängträning. På mottagningen finns ett fullt utrustat gym för sjukgymnastledd rehab-träning. På mottagningen finns beteendevetare som ger behandling enligt KBT och ACT för hjälp med beteendeförändring och samtalsstöd.

 

Vår lab-personal har drop-in för provtagning mellan 8.00 och 9.30. De har dessutom mottagning för, blodtryckskontroll, EKG, hörselprov etc..

 

Vår målsättning är att varje möte mellan Dig som patient och oss som vårdgivare ska leda till att Du känner Dig hjälpt och stärkt. Du har rätt att känna Dig lyssnad på och att uppleva att vi tagit Din oro på allvar. Oavsett om Du har ett enklare problem eller om Du har en svår och kanske kronisk sjukdom ska Du kunna känna att vi bemöter Dig med respekt och att vi arbetar för att Du ska kunna må så bra som möjligt och att Du, när Du lämnar vårdcentralen, känner Dig lite bättre, är lite mer informerad om ditt tillstånd och att Du med förtroende kan återkomma till vår mottagning.

 

Vi hjälper Dig dagtid mellan 7.30 och 17.30 måndag samt 7.30 och 17.00 tisdag till fredag. Övrig tid hänvisas Du till 1177 för rådgivning.

Fristadens vårdcentral drivs av: