Hjärtsviktsmottagning

Hjärtsviktsmottagning

Hjärtsvikt är en sjukdom som kräver att du lyssnar på din kropp och märker av om du tex får tyngre att andas eller att benen svullnar upp. Vår hjärtsviktssköterska kan allt om din sjukdom och lägger upp en behandlingsplan tillsammans med din doktor för att du skall må så bra som möjligt. Hjärtsviktssköterskan når du genom att ringa 585 80 60 och välja alternativ 3.

 

Mer om hjärtsvikt kan du läsa här:

 

http://www.1177.se/Sormland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartsvikt/

Fristadens vårdcentral drivs av: