Diabetesmottagning

Diabetes

Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar.

Om man har diabetes har man för mycket socker i blodet. Det beror på att bukspottskörtelns insulinproduktion inte fungerar som den ska och/eller på att levern "läcker ut" för mycket socker i blodet. Ett vanligt symtom är att man blir trött, blir törstigare och kissar mer.
Typ-2 diabetes är den vanligaste typen av diabetes. Orsaken är inte känd, men förutom att sjukdomen oftast är ärftlig, kan den livsstil man har påverka risken att få diabetes.

För att ta reda på om man har diabetes, måste blodsockervärdet mätas i ett blodprov. Man kan även upptäcka diabetes med hjälp av ett urinprov. Vår diabetessköterska är ”din egen” sköterska och den som har full koll på din diabetessjukdom. Din doktor och diabetessköterskan jobbar tillsammans för att din diabetessjukdom skall vara optimalt behandlad.

Diabetespatienter blir årligen kallade till läkare på en kontroll, som anpassas efter patientens behov.
 

Våra diabetessköterskor hjälper dig med:

  • Provtagning
  • Information och rådgivning om kost, motion och mediciner
  • Utskrivning av blodsockermätare samt hjälpmedel för egenkontroll
  • Viktkontroll
  • Uppföljande diabeteskontroller

Boka tid:

Telefon: 016-585 80 60 och välja knappval 3.

 

Läkar: 

http://www.1177.se/Sormland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-2/

Fristadens vårdcentral drivs av: