Beteendevetare/psykolog

Beteendevetare 

Chris Noren är legitimerad kurator med KBT Steg -1 samt 20-års erfarenhet från psykiatrin, socialpsykiatrin, primärvården och nu senast 4 år i neuroteam i Stockholm.

Chris arbetar med att utreda, bedöma och behandla utifrån KBT, ACT och mindfullness.

Besöket till vår kurator kan gälla olika psykosociala problem som livskriser, stresshantering, sömnstörning, ångest, nedstämdhet, sorg, trauma och relationsproblem. Med erfarenhet av livet kan Chris bemöta just dig där du är i livet med stödjande samtal. Chris har också stor kännedom om andra myndigheters regelverk.

Du ringer på telefonnummer 016-585 80 60.

Här kan du läsa mer om olika behandlingsmetoder 1177.

Psykolog

Mio Lind är legitimerad psykolog med breda erfarenheter av klinisk psykologi. Han kommer närmast från psykiatrin, var han arbetade med att utreda, bedöma och behandla måttlig till svår psykisk ohälsa. Dessförinnan har han, bland annat på en vårdcentral, främst jobbat med problematik på motsvarande primärvårdsnivå, det vill säga med milda till måttliga besvär. Mio upplever att hans kombinerade erfarenheter medfört en trygghet och säkerhet i att bedöma och behandla de flesta typer av psykiska besvär, detta med KBT som grund.

 

Internetbaserad KBT

Vi erbjuder även KBT via internet. Det du behöver är en dator, surfplatta eller smartphone. Med hjälp av bland annat texter, filmer, berättarröster och animationer samt med stöd från en behandlare guidas du stegvis genom ett behandlingsprogram som beroende på vilket tillstånd (se exempel på alternativ i den kursiverade texten ovan) du önskar få hjälp med sträcker sig över ungefär tio veckor.

Läs mer om det här.

Fristadens vårdcentral drivs av: