Beteendevetare/psykolog

Beteendevetare 

Ibland är tillvaron mer än lovligt jobbig och det kan vara svårt att själv få rätsida på tankar och känslor. Du kan vara i en livssituation där du behöver få hjälp att ta dig vidare, kanske har du oros- och ångestproblematik eller är nedstämd. Då kan du vända dig till vår beteendevetare. Hos henne kan du få råd, stöd och samtal som förhoppningsvis får din tillvaro att kännas lite lättare. Vår beteendevetare använder olika metoder i sitt arbete, bl a KBT, ACT och internetbehandling. Du ringer på telefonnummer 016-585 80 60.

Här kan du läsa mer om olika behandlingsmetoder 1177.

Psykolog

Mio Lind är legitimerad psykolog med breda erfarenheter av klinisk psykologi. Han kommer närmast från psykiatrin, var han arbetade med att utreda, bedöma och behandla måttlig till svår psykisk ohälsa. Dessförinnan har han, bland annat på en vårdcentral, främst jobbat med problematik på motsvarande primärvårdsnivå, det vill säga med milda till måttliga besvär. Mio upplever att hans kombinerade erfarenheter medfört en trygghet och säkerhet i att bedöma och behandla de flesta typer av psykiska besvär, detta med KBT som grund.

 

Internetbaserad KBT

Vi erbjuder även KBT via internet. Det du behöver är en dator, surfplatta eller smartphone. Med hjälp av bland annat texter, filmer, berättarröster och animationer samt med stöd från en behandlare guidas du stegvis genom ett behandlingsprogram som beroende på vilket tillstånd (se exempel på alternativ i den kursiverade texten ovan) du önskar få hjälp med sträcker sig över ungefär tio veckor.

Läs mer om det här.

Fristadens vårdcentral drivs av: