Astma/KOL

 

Boka tid:

Tel: 016-585 80 60 och knappval 3

Astma/KOL

Har du andningsbesvär, KOL eller astma är du välkommen till vår mottagning på Fristadens vårdcentral. Här träffar du en specialistsköterska som hjälper dig som misstänks ha Astma/KOL eller dig som redan har diagnos Astma/KOL. 

Vår astma/KOL-sköterska hjälper dig med:

  • Individuella samtal
  • Genomgång av inhalationsteknik
  • Genomgång av mediciner
  • Spirometriundersökning
  • Stöd vid rökstopp
  • Vaccination mot influensa och lunginflammation
  • Uppföljningar

Undersökning 

För att ta reda på din lungfunktion gör vi oftast en spirometri. Undersökningen visar hur mycket luft du har i lungorna och om dina luftrör vidgar sig som de ska. 

 


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

-är en vanlig, i många fall underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom med ökande förekomst och dödlighet. Primärvården har fått en allt viktigare roll för upptäckt, diagnostik och omhändertagande av patienter med KOL. Med ökande svårighetsgrad och successiv försämring av sjukdomen påverkas patientens livskvalitet allt mer.

Rökning är den helt dominerande orsaken till KOL, och den ökade KOL-förekomsten återspeglar den kraftigt ökade rökningen i Sverige efter andra världskriget. Här kan du som patient få information och utbildning om astma och KOL och om vad du kan göra för att förbättra din hälsa och framtid.

På mottagningen finns sköterska som kan vägleda, se över dina mediciner och hon kan göra olika undersökningar bl a Spirometri som mäter din lungfunktion. Med Spirometri kan man t o m ställa diagnos, tex KOL som står för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. De flesta av KOL-patienterna är eller har varit rökare vilket innebär att KOL-mottagningen kommer att arbeta systematiskt med att få patienter att sluta röka

 

Välkommen!

 

 

Läs mer om lungsjukdomar här: http://www.1177.se/Sormland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/KOL---kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom/

 http://www.1177.se/Sormland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Astma/

Fristadens vårdcentral drivs av: