Äldremottagning

Äldremottagning

De svårast sjuka äldre har en egen mottagning på Achima Care Fristaden. Här möter ni vår samordningssköterska för äldre. Linda är tillsammans med vår äldre-doktor ansvarig för bl a demensutredningar. Om du är inskriven i hemsjukvården är det Linda du kontaktar genom att ringa 016-585 80 60 och knappval 3.

 

Mer om demens kan du läsa här: 

 

http://www.1177.se/Sormland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alzheimers-sjukdom/

Fristadens vårdcentral drivs av: