Information om Coronaviruset Covid-19

 

Vi kan alla hjälpas åt att minska smittspridningen!

Om du känner dig sjuk -stanna hemma och ring 1177! De lotsar dig till vård på ett säkert sätt.
Det är viktigt att du inte åker direkt till en mottagning då du ska undvika att smitta andra. Vi följer noga händelseutvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. För att få en saklig och korrekt information är det viktigt att du håller dig uppdaterad.

Läs mer om Corona...

 

Välkommen till Fristadens vårdcentral i Eskilstuna!
Fristadens vårdcentral är lokaliserade i centrala Eskilstuna i moderna och topprustade lokaler. Vår verksamhet drivs med hög tillgänglighet, kompetens och med fokus på personliga relationer och närhet. Vi arbetar både med vård och sjukdomsförebyggande insatser, friskvård och hälsa för våra patienter.

 

 

 

 

 

  

 

Nu kan du lista dig hos oss direkt via 1177.se. Du loggar in i e-tjänsterna och använder e-legitimation.💻 

Läs mer här om hur du loggar in i dina e-tjänster.

 

Start för internetbaserad KBT

Stressad? Svårt att sova? Orolig? Nedstämd?

 

Psykologisk behandling utifrån KBT som förmedlas via internet med stöd från en behandlare är iKBT eller internetbaserad KBT.

 

Det du behöver är en dator, surfplatta eller smartphone. Med hjälp av bland annat texter, filmer, berättarröster och animationer samt med stöd från en behandlare guidas du stegvis genom ett behandlingsprogram som beroende på vilket tillstånd (se exempel på alternativ i den kursiverade texten ovan) du önskar få hjälp med sträcker sig över ungefär tio veckor.

 

 

Läs mer...

Fristadens vårdcentral drivs av: