Begränsad parkering

Parkeringshuset Gallerian i anslutning till vår mottagning har begränsat med platser p.g.a. ombyggnad.

Plan 1 - Öppet men begränsat med platser.

Plan 2 - Endast reserverade platser.

Plan 3 - Stängt.

Plan 4 - Stängt.

Plan 5 - Öppet.

Tänk på att vara ute i god tid!

Välkommen till Fristadens vårdcentral i Eskilstuna!
Fristadens vårdcentral är lokaliserade i centrala Eskilstuna i moderna och topprustade lokaler. Vår verksamhet drivs med hög tillgänglighet, kompetens och med fokus på personliga relationer och närhet. Vi arbetar både med vård och sjukdomsförebyggande insatser, friskvård och hälsa för våra patienter.

 

 

 

 

 

  

 

 

Ny distriktssköterskemottagning i Ärla

Läs mer...

Fristadens vårdcentral drivs av: